Eu direktiivien vaestonlaskenta

ATEX-direktiivi omassa oikeusjärjestelmässä otettiin käyttöön 28. heinäkuuta 2003. Se liittyy robottiin sijoitettuihin tuotteisiin räjähdysvaarallisilla alueilla. Kyseisten tuotteiden on täytettävä tiukat vaatimukset sekä turvallisuuden että terveyden osalta. ATEX-direktiivi sisältää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Kyseessä olevan normatiivisen säädöksen säännösten osalta turvallisuuden taso ja jälkimmäiseen liittyvien arvioiden taso riippuvat pitkälti siitä, millainen uhka ympäristölle, jossa erityislaitteet toimivat.ATEX-direktiivissä asetetaan tiukat vaatimukset, joita tietyn tuotteen on täytettävä, jotta sitä voin käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa. Kuitenkin mikä alue on se? Ensinnäkin tässä puhumme kivihiilikaivoksista, joissa on erittäin tärkeä metaanin tai hiilipölyn räjähdysvaara.

https://neoproduct.eu/fi/make-lash-tehokas-tapa-maksimoida-ripsi/

ATEX-direktiivissä on yksityiskohtainen laiteosasto laadusta. Niistä on kaksi. Varhaisessa luokassa on laitteita, jotka liittävät kaivoksen maanalaisiin myös pintoihin, jotka voivat olla metaani räjähtäviä. Toinen osa koskee laitteita, jotka on liitetty epätavallisiin paikkoihin, mutta joita voi esiintyä räjähdysvaarallisen tilan vaarassa.

Tässä direktiivissä asetetaan olennaiset vaatimukset kaikille metaanin / hiilipölyn räjähdyskelpoisten ilmaseosten läheisyydessä toimiville laitteille. Herkemmät vaatimukset ovat kuitenkin yhdenmukaistetuissa standardeissa.

On pidettävä mielessä, että räjähdysalttiilla alueilla käytettävien laitteiden kaltaiset laitteet olisi merkittävä CE-merkillä. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero on palautettava tavaramerkin taakse, jonka on oltava oikea, näkyvä, rikkoutumaton ja yksinkertainen.

Ilmoituksen tekevä elin tutkii koko suojelujärjestelmää tai yksittäisiä välineitä yhteistyön varmistamiseksi direktiivin tärkeiden suunnitelmien ja vaatimusten kanssa. On myös muistettava, että 20. huhtikuuta 2016 nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-direktiivillä 2014/34 / EU.